Асоциация по ВиК

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 14.01.2022

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – РУСЕ:

Анатоли Стефанов Станев – Областен управител на Област Русе и представител на Държавата в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе.


СТРУКТУРА

Структура на асоциацията

 


 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК – РУСЕ

 
 
Членове на Асоциацията по ВиК – Русе и представителство съгл.чл.198е,ал.2,т.1 и ал.3 от Закона за водите
Население на общините на обособената територия към 01.02.2011 г.
% съотношение на гласовете в общото събрание
1
Държавата – Областен управител
 
35,00 %
2
Община Русе - кмет
167 585 ж.
46,30 %
3
Община Бяла - кмет
13 467 ж.
3,72 %
4
Община Ветово - кмет
12 450 ж.
3,44 %
5
Община Сливо поле - кмет
10 855 ж.
3,00 %
6
Община Две могили - кмет
9 442 ж.
2,61 %
7
Община Иваново - кмет
9 429 ж.
2,60 %
8
Община Борово - кмет
6 101 ж.
1,69 %
9
Община Ценово - кмет
5 923 ж.
1,64 %