Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M43
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T6

Асоциация по ВиК

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2023

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – РУСЕ:

Данаил Ковачев - Областен управител на Област Русе и представител на Държавата в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе.


СТРУКТУРА

Структура на асоциацията

 


 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК – РУСЕ

 
 
Членове на АВиК-Русе и представителство, съгл. чл.198е, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗВ
Брой население на общините на обособената територия към 07.09.2021 г.
Процентно съотношение на гласовете в Общото събрание  на АВиК - Русе
1
Държавата – Областен управител
 
35,00 %
2
Община Русе - кмет
141356 ж.
47,49 %
3
Община Бяла - кмет
10536 ж.
3,54 %
4
Община Ветово - кмет
9952 ж.
3,34 %
5
Община Сливо поле - кмет
8552 ж.
2,87 %
6
Община Две могили - кмет
7018 ж.
2,36 %
7
Община Иваново - кмет
7651 ж.
2,57 %
8
Община Борово - кмет
4068 ж.
1,37 %
9
Община Ценово - кмет
4350 ж.
1,46 %