Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QN4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O7
Архив

Годишни отчети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 02.03.2023

2022

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2022 година

Отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на Областна администрация - Русе за 2022 година

 

2021

Доклад за дейността на Областна администрация – Русе през 2021 година

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2021 година

Отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на Областна администрация - Русе за 2021 година

 

2020

Доклад за дейността на Областна администрация – Русе през 2020 година

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2020 година

Отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на Областна администрация - Русе за 2020 година

 

2019

Доклад за дейността на Областна администрация – Русе през 2019 година

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2019 година

Отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на Областна администрация - Русе за 2019 година