Z6_PPGAHG8009SL30QR2TEFE12IP5
Z7_PPGAHG8009SL30QR2TEFE12IJ2

Заместник областен управител

Дата на публикуване: 11.02.2022
Последна актуализация: 09.08.2023

Георги Ганчев Георгиев - Заместник областен управител на област Русе

ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

Заместник областен управител на Област Русе

Телефон: +359 82 812 229

Факс: +359 82 820 092

E-mail: governor@ruse.egov.bg