Z6_PPGAHG8001VGF0QRCEN0T520E2
Z7_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3GQ0

Областен управител

Дата на публикуване: 11.08.2021
Последна актуализация: 19.05.2022
Анатоли Станев - Областен управител на област Русе

АНАТОЛИ СТЕФАНОВ СТАНЕВ

Областен управител на Област Русе

Телефон: +359 82 812 223

Факс: +359 82 820 092

E-mail: governor@ruse.egov.bg