Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C21
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ7

Работно време и записване на часове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.08.2021

Обслужването в Центъра за административни услуги на Областна администрация Русе се извършва без предварително записване на час,

всеки работен ден oт 09:00 - 17:30


Телефон за връзка: +359 82 812 235