Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5

Областни комисии

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 30.01.2023

Областните комисии и съвети се създават с решение на Областния съвет за развитие, съгласно изискванията на друг нормативен документ или за разглеждане на обществено значим въпрос.