Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QU4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR4
Регионален съвет за развитие Областен съвет за развитие Областни комисии Областни съвети Координационен механизъм

Комисии и съвети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 19.10.2021

В този раздел ще намерите информация за действащите Областни комисии и съвети.