Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CA0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM4

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.08.2021

Във връзка с обявената в страната извънредна епидемична обстановка е задължително посетителите на Центъра за административни услуги да носят индивидуални предпазни средства и да спазват необходимата дистанция помежду си, както и създадената организация за придвижване и дезинфекция.