Z6_PPGAHG8001KE3062LBDO9JIHB3
Z7_PPGAHG8001KE3062LBDO9JIHV1

Фестивали и празници в област Русе

Дата на публикуване: 20.06.2023
Последна актуализация: 25.07.2023

 

ОБЩИНА БОРОВО

1. Празник на рибата и на река Дунав – с. Батин;
- Фестивал с местно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. юни;
- Място на провеждане: с. Батин, община Борово;
- Организатори: Кметство с. Батин, Народно читалище „Селски будител 1928”;
- Кратка информация: Мероприятието се провежда през месец юни, когато се чества Деня на река Дунав. Организира се програма от самодейни състави от с. Батин, околните села и гр. Борово и се приготвя вкусна рибена чорба  по специални батински рецепти.
 

2. Международен фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“
- Фестивал с международно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. септември;
- Място на провеждане: гр. Борово;
- Организатор: НЧ „Искра 1898“ – гр. Борово
- Кратка информация: Събитието се провежда от 2008г. в рамките на празника на града 5 септември, под патронажа на кмета на Община Борово. Фестивалът е уникална среща на изпълнители от различни жанрове - словесно, музикално, певческо, танцово и кулинарно изкуство от България и други държави. Фестивалът е уникална среща на изпълнители - представители от различни етносни групи, с цел запазване на културната идентичност, фолклор и традиции, със състезателен характер.
- FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068064356738

 

ОБЩИНА БЯЛА

1. „Празник на житото“
- Фестивал с регионално значение;
- Период на провеждане: м. юли;
- Място на провеждане: Парк „Св. Пантелеймон“, кв. Гара Бяла, гр. Бяла;
- Кратка информация: Фестивалът се провежда за първи път през 2023г. и отдава почит на житото като най-разпространената зърнена култура в беленския край. Събитието включва пресъздаване на традиционни жътвени ритуали, представяне на земеделски оръдия на труда, кулинарна изложба на домашно приготвени обредни погачи, пити, краваи и други тестени изделия, поставяне на рекорд за най-дълга баница, тематични работилници за деца и богата фолклорна програма.
 

2. Фестивал  „Напевите на Янтра“ – с. Стърмен
- Фестивал с местно значение;
- Период на провеждане: м. юли;
- Място на провеждане: с. Стърмен, НЧ „Развитие 1927“ – с. Стърмен, община Бяла;
- Организатор: Народно читалище „Развитие 1927” с. Стърмен
- Кратка информация: Фестивалът се провежда от 2015г. и обединява богатството на народния фолклор и старата градска песен. Той дава сцена на множество певчески и танцови самодейни състави, индивидуални изпълнители, клубове за народни танци и други формации.

 

3. Фестивал на старата  градска песен „Аз съм мома беленчанка“
- Фестивал с регионално значение;
- Период на провеждане: традиционно се провежда в първата събота на м. септември;
- Място на провеждане: Градски басейн в гр. Бяла;
- Организатори: Община Бяла, Народно читалище „Трудолюбие 1884“ гр. Бяла
- Кратка информация: Фестивалът за стара градска и шлагерна песен с участие на десетки вокални групи, певчески дуети и индивидуални изпълнители се провежда от 2019г. и привлича участници от цяла Северна България.

 

4. Фолклорен фестивал „Беленско хоро“
- Фестивал с регионално значение;
- Период на провеждане: м. септември;
- Място на провеждане: ОЗК Арена Бяла в гр. Бяла;
- Организатори: танцов клуб „Фламинго“ ЕТНО , НЧ „Трудолюбие 1884“ и Община Бяла;
- Кратка информация: Фестивалът се провежда за първи път през 2022г. Неговото наименование прави препратка към историческото беленско хоро, което се е извило при освобождаването на града от османско владичество. Събитието цели съхраняване и популяризиране на българския фолклор, българските народни песни и танци, инструментална музика, запазване на автентичната носия, традиции и обичаи. В него се включват групи за автентичен фолклор, клубове за народни танци, индивидуални изпълнители, групи за пресъздаване на обичаи от всички възрастови групи.
- FB: https://www.facebook.com/belenskohorofestival
 

ОБЩИНА ВЕТОВО

1. Общински фестивал на любителското творчество „Ветово пее и танцува“ 
- Фестивал с местно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. юли;
- Място на провеждане: гр. Ветово;
- Организатор: Народно читалище „Н. Й. Вапцаров 1909“ – гр. Ветово;
- Кратка информация: Фестивалът събира таланти от различни възрасти от училищата и читалищата във Ветовска община. Участват всички етноси: ромски, турски, татарски, български и се вижда колко е пъстра и красива е община Ветово със своите традиции и култури. 

 

2. „Да си попеем и поиграем както ний си знаем“ – с. Писанец
 - Фестивал с национално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. септември;
- Място на провеждане: с. Писанец, община Ветово;
- Организатор: Народно читалище „Просвета 1901“, Кметство с. Писанец, под патронажа на кмета на община Ветово;
- Кратка информация: Фестивалът няма конкурсен характер и не се заплаща такса за участие. Програмата се реализира в рамките на един ден. Фестивалът има за цел да предостави възможност на певчески и танцови колективи, индивидуални изпълнители, групи за народни обичаи и представяне на автентични носии. Няма възрастови ограничения за участниците.
 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

1. Национален фестивал на етносите „На една земя, под едно небе – заедно“ – с. Батишница
- Фестивал с национално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, през втората седмица на м. май;
- Място на провеждане: с. Батишница, община Две могили;
- Организатори: Народно читалище „Пробуда 1927“, кметство с. Батишница и Община Две могили;
- Кратка информация: Фестивалът се провежда за първи път през 2018г. и има за цел да се запознаят различните етноси с бита, културата и традициите на другите. Той няма конкурсен характер, а е част от мероприятията от Седмицата на Община Две могили. 
 

2. Фолклорен празник „Заобичай Широково“ – с. Широково
- Фестивал с местно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, първата събота на м. юни;
- Място на провеждане: с. Широково, община Две могили;
- Организатори: НЧ „Христо Ботев 1927“ и кметско наместничество с. Широково с подкрепата на Община Две могили;
- Кратка информация: Фестивалът се провежда за първи път през 2022г. и няма конкурсен характер. 
 

3. Фолклорен фестивал „Жива вода“ – с. Каран Върбовка
- Фестивал с регионално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, последната събота на м. юни;
- Място на провеждане: местността „Аязмото“ в района на Манастир „Света Марина“ край с. Каран Върбовка, община Две могили;
- Организатори: НЧ „Развитие 1908“ и кметско наместничество с. Каран Върбовка със съдействието на Община Две могили;
- Кратка информация: Празникът на фолклорното изкуство „Жива вода“ е изява на таланти в областта на българското народно-песенно, инструментално и танцово изкуство за запазване и обогатяване на българската национална култура. Фестивалът се провежда за първи път през 2010г. и няма конкурсен характер и възрастови ограничения. В него могат да се представят народни певци, танцьори, певчески и танцови състави, групи за народни обичаи и обреди. В изявите не се допуска участие на професионалисти. 
 

4. Събор на хърцоите – с. Кацелово
- Фестивал с регионално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, в съботния ден преди Голяма Богородица, м. август;
- Място на провеждане: с. Кацелово, община Две могили;
- Организатори: НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1902” и Кметство с. Кацелово със съдействието на Община Две могили;
- Кратка информация: Съборът се провежда от 2010г. и няма конкурсен характер. Той цели да събере в един ден и на едно място фолклорното богатство на хърцоите и да допринесе за неговото популяризиране и съхранение. На сцената на събора се представят групи за автентичен местен фолклор, които показват запазените обичаи и рецепти. Село Кацелово е известно с автентичните си носии, пазени от 200 години. Местните хора са съхранили и хърцойския диалект, предаван от поколения и смятан за най-старата етнографска група в Североизточна България, която и днес пази обичаи като подковаване на сватове, и предпазване от русалии. Фестивалът на хърцоите се провежда под мотото „Хърцои от всички краища на България, да се съберем, опознаем и сприятелим!” Хърцоите са една от групите старо българско население в Северна и някои райони на Североизточна България, разположени най‑вече в селищата около градовете Бяла и Русе. 
 

5. Празник на плодородието – с. Чилнов
- Фестивал с местно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, последната събота на м. август;
- Място на провеждане: с. Чилнов, община Две могили;
- Организатори: НЧ „Светлина – 1927”, село Чилнов със съдействието и финансовата подкрепа на Община Две могили и спомоществуватели;
- Кратка информация: Празникът се провежда от 2018г. и няма конкурсен характер. В рамките на Празника на плодородието се организират изложба на плодове и зеленчуци, семена, зърно, мед и пчелни продукти, сирена и кашкавали и други млечни продукти, изложба на обредни хлябове под надслов „Никой не е по-голям от хляба”, кулинарна изложба на характерни за българската кухня ястия.
 

ОБЩИНА ИВАНОВО

1. „Децата на Поломието  - празник под Манастира“
- Фестивал с местно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, в началото на месец юни (традиционно първата събота на месеца);
- Място на провеждане: Старото село Иваново, община Иваново;
- Организатори: Народно читалище „Христо Ботев 1925“ с. Иваново, Община Иваново;
- Кратка информация: По традиция, празникът се открива с трикратен гръм на черешово топче. На този ден се организират конкурси за най-добро местно ястие, за баници и пити. За децата на община Иваново се прави специална сцена, на която да пеят и танцуват. Докато момичетата и момчетата се изявяват на сцената, техните майки и баби показват ястия, типични за този край: зимен и летен прясол, млечни каши, къпани баници, пълнени чушки с боб, лангитки. Мъжете кулинари пък показват своите умения на  традиционното чеверме. За празника се освещава и курбан, от който могат да опитат всички. Свещеник отслужва молебен за благополучие. Допълнителна атракция е и дегустацията на мед, произведен в Поломието. По-смелите гости могат да се спуснат с кану по река Русенски лом. По традиция на празника гостуват известни изпълнители – певци и танцови състави.   

 

2. Фолклорен фестивал „Родолюбие от Поломието“ – събор на народната шевица – с. Сваленик
- Фестивал с местно значение;
- Период на провеждане: в края на месец юни (традиционно последната събота на месеца);
- Място на провеждане: с. Сваленик, община Иваново;
- Организатори: Народно читалище „Светлина - 1929“ с. Сваленик, Община Иваново;
- Кратка информация: Провежда се за първи път през 2023г. По време на събора участниците и гостите се веселят, пеят, свирят, танцуват, хранят се и пият по начин, както са ги правели техните пра-баби и дядовци преди много години. За автентичната обстановка допринася използването черги, рогозки, козяци и бали със слама за сядане. С цел да се предаде възможно най-пълна автентичност на обстановката и приближаването ѝ до българския бит, главното изискване е обличането във фолклорна носия или поне част от нея.

 

3. Празник на община Иваново „От Поломието до Дунав заедно“
- Фестивал с местно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, в края на месец август (традиционно последната събота на месеца);
- Място на провеждане: Селищно образувание „Стълпище“, община Иваново;
- Организатор: Община Иваново;
- Кратка информация: Обявен официално през осемдесетте години на миналия век, празникът ежегодно привлича хора от Русе, Иваново, околните села и други гости на брега на река Дунав около открита сцена под флаговете на община Иваново, България и Европейския съюз. Програма продължава с концерт от местни самодейци и гостуващи състави; съпътстващи изложби от местни плодове, зеленчуци, вино, мед и др.
 

 

ОБЩИНА РУСЕ

1. Международен фестивал „Мартенски музикални дни“
- Фестивал с международно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, 15 – 31 март (втората половина на март);
- Място на провеждане: гр. Русе, Доходно здание;
- Организатор: Община Русе, отдел „Култура“;
- Кратка информация: Международният фестивал Мартенски музикални дни е една от най-старите и реномирани фестивални сцени в България, фестивал с модерна програмна стратегия и висок обществен рейтинг. Основан през 1961г. и организиран от Русенската община, всяка година фестивалът превръща град Русе – Дунавската столица на България, в място за срещи на елитни артисти от световната и европейска музикална сцена.;
- Фейсбук страница и интернет страница на фестивала: https://marchmusicdays.bg, https://www.facebook.com/marchmusicdays 

 

2. Международен фестивал за китарни оркестри и ансамбли „Културните центрове на Европа“ - гр. Русе
- Фестивал с международно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. април;
- Място на провеждане: гр. Русе; 
- Организатор: НУИ „Проф. В. Стоянов“ – Русе;
- Кратка информация: Началото на този форум е поставено през 2009г., когато се състои Първи международен фестивал за китарни оркестри и ансамбли Русе 2009г. Създаден по идея на г-н Иван Кочев и реализиран от НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе от 2009 година, форумът е една от културните емблеми на града с национален и международен авторитет. Във Фестивала са гостували академични китарни оркестри от Калифорнийски държавен университет Фулъртън (САЩ), Музикална академия „Георг Дима“ – Клуж- Напока (Румъния), Университет по изкуствата – Берлин (Германия), АМТИИ – Пловдив (България), Училище по изкуствата – Сюрнадал (Кралство Норвегия), Национално музикално училище „Любомир Пипков“ – София (България), „Одесский гитарньй оркестр“ (Украйна) и много други.
- FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090852531186
 

3. Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Фестивал на туристическите забавления и анимации
- Фестивал с национално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. май; 
- Място на провеждане: гр. Русе, пл. Свобода;
- Организатори: ОП Русе арт, Община Русе;
- Кратка информация: Туристическото изложение „Уикенд туризъм“  и съпътстващият го Фестивал на туристическите забавления и анимации се провеждат ежегодно в гр. Русе и са най-значимите туристически събития в Дунавския регион на България. В дните на събитията гостите на града стават свидетели на различни презентации, забавления, атракции, впечатляващи спектакли, концерти, кулинарни състезания и много др.
- Интернет страница: www.visitruse.info 
 

4. Международен танцов фестивал „Танцуващата река“
- Фестивал с международно значение;
- Период на провеждане: м. май;
- Място на провеждане: гр. Русе, Доходно здание;
- Организатори: Община Русе, Сдружение „Импулс“, Общински младежки дом – Русе;
- Кратка информация: Фестивалът е посветен на Международния ден на балета. Има за цел да популяризира танцовото и балетно изкуство сред децата и младежите, да стимулира и развива таланта и артистичността им и да даде възможност за нови контакти и изяви. Фестивалът има конкурсен характер. Участват изпълнители от 6 до 30 годишна възраст. Състезателната част се провежда в четири възрастови групи – Подготвителна (до 8 години), Първа възрастова група (от 9 до 11 години), Втора възрастова група (от 2 до 15 години) и Трета възрастова група (над 16 години) в три жанрови направления – „Танцово шоу“, „Улични танци“ и „Класически балет“.
 

5. Национален танцов фестивал „Анесица и приятели”  - с. Тетово 
- Фестивал с национално значение;
- Период на провеждане: м. май;
- Място на провеждане: с. Тетово, община Русе;
- Организатор: Народно читалище „Пробуда – 1907“ с. Тетово;
- Кратка информация: Фестивалът се провежда за първи път през 2022г. и неговата основна идея е отбелязване на 24 май и поддържане живо народното творчество.
 

6. Национален фолклорен фестивал „Сцена под липите“ – с. Николово
- Фестивал с национално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. май – м. юни;
- Място на провеждане: Лесопарк „Липник“  - с. Николово, община Русе;
- Организатори: Община Русе, НЧ „Пробуда – 1901г.“, Кметство с. Николово, чрез Програмата за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата.
-  Кратка информация: Във фестивала могат да вземат участие танцови състави, певчески колективи, индивидуални изпълнители и оркестри от цялата страна. Броят на участниците е неограничен. Фестивалът има конкурсен характер, без такса за участие.;
- FB: https://www.facebook.com/zlatnata.lipa 
 

7. Фолклорен събор „Златната гъдулка“
- Фестивал с местно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, първата неделя на юни;
- Място на провеждане: гр. Русе, Парк на Мадежта;
- Организатор: Община Русе, отдел „Култура“;
- Кратка информация: Фолклорният събор „Златната гъдулка“ е ежегодна инициатива, организирана от Община Русе с цел да популяризира образците на традиционната българска култура и фолклор. В събора могат да участват певци, музиканти, танцьори, разказвачи на предания, легенди, гатанки и приказки, инструментални групи и групи за народни обичаи, представящи традиционен български фолклор. Съборът е с конкурсен характер. По време на събора организаторите предоставят възможност за представяне на занаятчии, демонстриращи своите умения и предлагащи произведения на традиционната българска култура и занаяти. 
 

8. Фестивал на обредния хляб
- Фестивал с регионално значение;
- Период на провеждане: eжегодно, м. юни;
- Място на провеждане: Средновековния град Червен;
- Организатор: Регионален исторически музей – Русе;
- Кратка информация: Фестивалът се провежда за първи път през 2022г. Целта на събитието е споделяне на знания и демонстрация на ритуални практики за изработването на обреден хляб – част от местното наследство в долината на Русенски Лом. Фестивалът има конкурсен характер. По време на събитието читалища от региона на Русе показват и разказват за традиционни умения за изработване на хляб. Представят се Сватбени хлябове, Коледни обредни хлябове, Еньоденска самодивска погача, обреден хляб за Гергьовден, за Трифон Зарезан, обреден хляб за бяла жътва (прави се за богата реколта), содена питка, погача с прясно приготвен квас за Местни Заговезни, кравай от първото смляно брашно от новата реколта. Събитието е съпътствано от фолклорна програма - изпълнения на самодейци, индивидуални изпълнители и оркестър. Фестивалът на обредния хляб включва и образователен модул, чрез който подрастващите имат възможност да покажат своите интерпретации по темата за обреден хляб. Средновековният Червен е центърът на хърцоите, поради което археологическият обект е естествена среда за провеждане на фестивала на обредния хляб.
 

9. Русенски карнавал
- Фестивал с регионално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. юни;
- Място на провеждане: гр. Русе, пл. „Свобода“;
- Организатори: ОП Русе арт, Община Русе
- Кратка информация: Идеята на Русенския карнавал е да се възроди една традиция за свободна изява чрез формите на уличния пърформънс – танци, шествия, игри, състезания. Градът се превръща в сцена за групови и индивидуални изяви, нестандартни решения и неочаквани импровизации.;
- FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100077664459730
 

10. Фолклорен фестивал ,,Сандрово пее и танцува”
- Фестивал с регионално значение;
- Период на провеждане: Ежегодно, м. юни;
- Място на провеждане: с. Сандрово, община Русе;
- Организатори: Народно читалище „Васил Левски – 1928“ и Кмество село Сандрово;
- Кратка информация: Фестивалът се провежда от 2012г. и си поставя за цел да популяризира българския фолклор, да се опазят и съхранят българските обичаи, да спомага за развитието на любителското фолклорно творчество. Той е без конкурсен характер, няма такса за участие, а всички изпълнители получават грамота за участие и плакет. В него могат да участват любителски клубове , школи и формации, изучаващи българско фолклорно певческо и танцово изкуство, без ограничение във възрастта.
 

11. Фолклорен фестивал „Шарено хоро“ – Русе пее и танцува“
- Фестивал с местно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. юни;
- Място на провеждане: гр. Русе;
- Организатори: Съюз на пенсионерите – регион Русе, със съдействието на община Русе;
- Кратка информация: Празникът на шареното хоро включва различни и пъстри изяви. Участниците от пенсионерски клубове демонстрират гимнастически умения и изпълняват народни танци и песни, предизвиквайки бурни аплодисменти и добро настроение в публиката.
 

12. Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов” -  Русе
- Фестивал с национално значение и международно участие;
- Период на провеждане: ежегодно, м. юни – м. юли;
- Място на провеждане: гр. Русе;
- Организатор: Общински детски център за изкуство и култура – Русе;
- Кратка информация: Фестивалът е ежегоден от 2006 година и се явява наследник на провеждания преди това в гр. Русе едноименен Ученически театрален фестивал. Фестивалът носи името на известния русенски артист Климент Михайлов (1939-1984), който през своя недълъг живот работи непрекъснато и с голяма любов за приобщаването на младите хора към театралното изкуство. Основната цел на събитието е да се даде сцена, на която млади таланти от цялата страна, запленени от магията на театралното изкуство, да покажат в една благородна конкуренция своите дарби и артистични умения. Той има състезателен характер и в него право да се явят имат различни ученически театрални състави с участници до 19 години.

 

13. Сцена под звездите - гр. Русе
- Фестивал с местно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, през месеците юни и юли;
- Място на провеждане: гр. Русе, площада пред Държавна опера – Русе;
- Организатор: Община Русе;
- Кратка информация: Фестивалът е приемник на съществувалия до 2022 година фестивал „Опера под звездите“, организиран от Държавна опера – Русе от 2019 до 2022 година. От 2022 година  се провежда на площада пред Държавна опера – Русе, която е основател на фестивала. До настоящия момент в програмата участва предимно Държавна опера – Русе с концерти и спектакли.
 

14. Фестивал „Етноритми – бит и култура“ – с. Бъзън
- Фестивал с национално значение:
- Период на провеждане: ежегодно, м. юли;
- Място на провеждане: Открита сцена на центъра в с. Бъзън, община Русе;
- Организатор: НЧ „Светлина – 1927“ – с. Бъзън с подкрепата на Община Русе чрез Програмата за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата.;
- Кратка информация: Фестивалът се провежда за първи път през 2016г. и целта му е представяне на различните етноси – песни, танци, изложба.
 

15. Национален танцов фестивал „Да се хванем на хорото, на Текето под небето“
- Фестивал с национално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. август;
- Място на провеждане: Лесопарк „Липник“  - с. Николово, община Русе;
- Организатор: НЧ „Пробуда – 1901“ – с. Николово;
-  Кратка информация: Фестивалът се провежда за първи път през 2011г. Целта му е поощряване на любителските клубове за народни танци и спомагане за развитието на българския фолклор, чрез внасянето му в ежедневието на българина. По време на фестивала любителски клубове за народни танци от цялата страна се надиграват в три кръга.
 

16. Сцена край реката - гр. Русе
- Фестивал с местно значение;
- Период на провеждане: началото на м. август;
- Място на провеждане: гр. Русе, Летен театър;
- Организатор: Държавна опера – Русе;
- Кратка информация: Фестивалът е създаден през 2007 – 2009г. от Държавна опера – Русе и е с непостоянно провеждане. Богатата му програма, в която се представят балетни и оперни спектакли, концерти, привлича множество гости и почитатели на оперното изкуство. На сцената се изявяват изтъкнати творци и артисти, което превръща форума в престижна част от културния календар на града.

 

17. Green Rock Fest Ruse
- Фестивал с регионално значение;
- Период на провеждане: м. септември;
- Място на провеждане: гр. Русе, площад пред Община Русе;
- Организатори: Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, Сдружение „Грийн рок фест“ – Русе, Община Русе;
- Кратка информация: Green Rock Fest Ruse стартира като фестивал за млади рок групи през 2009г. в Русе. Инициатор е Пламен Бояджиев – учител по китара от града. Идеята на фестивала е да даде шанс на групи в началото на кариерата си да изпълнят музиката си, да намерят приятели и да свирят на една сцена с местни и световни звезди, да се грижат за природното наследство. Мотото на фестивала е: Нека запазим околната среда зелена! Green Rock Fest Ruse с гордост може да се нарече фестивал с традиции, който вече повече от 10 години заема почетно място в културния календар на града. Стремежът на организаторите му да дадат път на младите рок групи не спира още от първото му издание. Стъпка по стъпка и с много ентусиазъм, освен талантливи музиканти от цяла България, гости от Сърбия, Гърция, Македония, Румъния, Турция, неизменна част от историята на Green Rock Fest са участието на легендарни имена като Джон Лоутън, Джо Лин Търнър, Назарет, Тим “Рипър” Оуенс, Миленко Матиевич, Bonfire и др.
- Интернет страница на фестивала: http://www.greenrockfestruse.com 


18. Празник „Багри на етносите“ – с. Просена
- Фестивал с регионално значение;
- Период на провеждане: м. септември;
-  Място на провеждане: с. Просена, община Русе;
- Организатор: НЧ „Максим Горски – 1928“  с. Просена;
- Кратка информация: Фестивалът няма конкурсен характер и такса участие. Целта му е съхраняване, разпространяване и представяне пъстротата на бита и културата на етносите в тяхното многообразие, богатство и колорит. 
 

19. Фестивал на тортата „Гараш“ - гр. Русе
- Фестивал с национално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. септември;
- Място на провеждане: гр. Русе, пл. „Свобода“;
- Организатори: ОП Русе арт, Община Русе;
- Кратка информация: Фестивалът се провежда за първи път през 2022г. Над 130 години рецептата на торта „Гараш“ се пази в старите русенски тефтери, а днес се предлага в менюто на всяка сладкарница. В деня на празника, Русе се превръща в място за весели кулинарни демонстрации, детски състезания, концерти, а неустоими шоколадови изкушения се предлагат в традиционни и изненадващи съвременни варианти.
 

20. Римски пазар на „Сексагинта Приста“
- Фестивал с регионално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. септември;
- Място на провеждане: гр. Русе, „Сексагинта Приста“;
- Организатор: Регионален исторически музей – Русе;
- Кратка информация: Римският пазар се организира в експозицията на открито Римска крепост „Сексагинта Приста“ на брега на река Дунав. Събитието представя пред публика възстановка на атрактивни всекидневни практики, игри и картини от епохата на римляните. В крепостта „Сексагинта Приста” се изгражда пазар с обособени шатри – щандове на местни и чуждестранни занаятчии. Занаятчиите представят своите сувенирни изделия от дърво, мед, желязо, тъкани от „Дунавската задруга на народните художествени занаяти“, но има и индивидуални творци, художници, както и дружества на хора в неравностойно положение или дневни приемни центрове. В пазара се включват и местни фермери, отглеждащи биологично чисти храни, производители на арония, мед, билки, винопроизводители. Събитието включва демонстрации и кулинарни дегустации на всекидневни блюда и напитки от времето на римляни и траки с употреба само на предколумбови растителни видове. Представена пред публика е артистична възстановка на всекидневния живот в римския град отпреди хилядолетия – с воини, роби, благородници, площадни актьори, разказвачи на истории, варвари.
 

21. Международния фестивал на любителското изкуство „Талантът възраст няма“ – гр. Русе
- Фестивал с международно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. октомври;
- Място на провеждане: гр. Русе;
- Организатор: „Съюз на пенсионерите – Регион Русе”, под патронажа на Община Русе. 
- Кратка информация: Фестивалът е посветен на Международния ден на възрастните хора и се провежда от 1997г. Той има конкурсен характер. 
 

22. Есенен фестивал на изкуствата и интерактивните сценични форми „Бреговете на сцената“ – Русе
- Фестивал с национално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. септември – м . ноември;
- Място на провеждане: гр. Русе, Доходно здание;
- Организатор: Община Русе, Отдел „Култура“;
- Кратка информация: Фестивалът „Бреговете на сцената – Русе“ представлява тридневен фестивал с наситена културна програма, съчетаваща различни по вид събития и прояви в сферата на театъра, киното, поезията, литературата, танцовите изкуства, музиката, образованието и творческите срещи с публика.
 

23. Международен младежки фолклорен танцов фестивал „Северина“ - гр. Русе
- Фестивал с международно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. октомври;
- Място на провеждане: гр. Русе, пред Община Русе;
- Организатор: Общински младежки дом – Русе;
- Кратка информация: Фестивалът се провежда като национален от 2013г., а като международен от 2016г. В него могат да участват всички любители на народните танци на възраст от 7 до 29г. и професионални танцьори от училищата по изкуствата и паралелки с разширено изучаване на народни танци, които да представят обработени фолклорни танци. ММФТФ „Северина“ няма конкурсен характер. Целта е да се събуди интереса на повече млади хора към фолклорното богатство и да се насърчи приемствеността на младото поколение към активно общуване с фолклора, са да го запазят и предадат на идните поколения.
 

24. Национален фестивал на тиквата – с. Тетово
- Фестивал с национално значение;
- Период на провеждане: Ежегодно, м. октомври;
- Място на провеждане: с. Тетово, община Русе;
- Организатори: НЧ „Пробуда – 1907“ с. Тетово, Община Русе;
- Кратка информация: Фестивалът се провежда за първи път през 2018г. като традиционен местен празник, който придобива все повече популярност, присъствие и празничност. Целта е да се покажат българските традиции – ястия, приготвени от тиква, както и красиви предмети за украса.
 

25. Международен литературен фестивал – Русе
- Фестивал с международно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. октомври;
- Място на провеждане: гр. Русе, Дом Канети;
- Организатори: МД „Елиас Канети“, Община Русе;
- Кратка информация: Литературният фестивал на Русе се утвърди като едно от най-известните събития на българската културна сцена. Организиран за пръв път през 2008г., фестивалът представя съвременни елементи от международната и местната култура, литература, изкуство, музика, фотография, театър, филм и други алтернативни форми на художествено изразяване. Организира се от Международното дружество „Елиас Канети“, с любезната подкрепа и в сътрудничество с Гьоте институт – София, Полския институт в София, Чешкия център в София, Унгарския институт в София и др. Всяка година се провежда под различно заглавие, с акцент върху актуална и/или историческа тематика в Русе, Велико Търново и София. Фестивалът предлага голямо разнообразие от културни събития с участието на артисти от България, Германия, Румъния, Франция, Северна Македония, Чехия, Полша, Великобритания, Австрия, Италия, Сърбия, Испания, Унгария и много други.
 

26. Литературен фестивал „Писмените съкровища на Долен Дунав“ - гр. Русе
- Фестивал с регионално и трансгранично значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. октомври;
- Място на провеждане: гр. Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе;
- Организатор: Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе;
- Кратка информация: Фестивалът се организира от 2021г. Целта му е да се представят писмените съкровища в района на Долен Дунав във всичките им форми, да се привлекат деца и младежи, да се развие туристическия потенциал на региона с основен акцент литературния туризъм в комбинация с рекреативен, поклоннически, културен и кулинарен. Фестивалът има за цел обмен на добри практики и идеи на творци от целия трансграничен регион Румъния – България.
 

27. София филм фест в Русе
- Фестивал с международно значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. октомври;
- Място на провеждане: гр. Русе, Доходно здание;
- Организатор: Община Русе, Отдел „Култура“;
- Кратка информация: „София Филм Фест в Русе“ се организира от Община Русе и Арт Фест, с подкрепата  на  ИА  „Национален филмов център“ и верига киносалони  Europa Cinemas. Събитието е част от програмата на Есенния салон на изкуствата и културата, организиран от Община Русе.
 

28. Фестивал на обичаите и занаятите „Имало едно време“ – с. Тетово
- Фестивал с национално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. ноември;
- Място на провеждане: с. Тетово, община Русе; 
- Организатор: НЧ „Пробуда – 1907“ с. Тетово;
 

29. Коледен-новогодишен фестивал - гр. Русе
- Фестивал с регионално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. декември;
- Място на провеждане: гр. Русе, Доходно здание; 
- Организатор: Община Русе, Отдел „Култура“;
- Кратка информация: Програмата на Коледно-новогодишния фестивал се  организиран от Община Русе и съдържа изяви, спектакли и празнични изяви в навечерието на Рождество Христово и Нова година, с участието на известни артисти, оркестри и състави от Русе и страната.
 

30. Зимни музикални вечери - гр. Русе
- Фестивал с местно значение;
- Период на провеждане: зимен сезон – от края на декември до 1 март;
- Място на провеждане: гр. Русе;
- Организатор: Държавна опера – Русе;
- Кратка информация: Фестивална поредица (цикъл) от симфонични и камерни концерти, организирани от Държавна опера – Русе.

 

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

1. „Дядовден“ – с. Черешово
- Фестивал с местно и регионално значение;
- Място на провеждане: с. Черешово, община Сливо поле;
- Период на провеждане: ежегодно на 22 януари;
- Организатор: НЧ „Христо Ботев 1926г.“ с. Черешово;
- Кратка информация: Единственият у нас празник Дядовден се чества на 22 януари в русенското село Черешово. Неговото отбелязване започва преди 66 години по идея на местни хора и се празнува веднага след Бабинден. Участниците в празника окичват магарето и каруцата, с която ще отидат в дома на дядото. Той ги очаква с подредена трапеза и след почерпката, двама от мъжете го отнасят на ръце до каруцата. През 1957 година, след като минал Бабинден, на вечерна раздумка се събрали мъжете от селото, тогава един от местните зевзеци – Милчо Станчев попитал след като жените си имат Бабинден, защо и мъжете да не си имат Дядовден. По думите му те също са съпричастни към създаването на децата и тяхното отглеждане. И така напук на бабите, дядовците в Черешово също си направили празник.
 

2. Фолклорен празник „Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра“ - с. Бабово
- Фестивал с местно и регионално значение;
- Място на провеждане: с. Бабово, община Сливо поле;
- Период на провеждане: ежегодно, м. март;
- Организатори: НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1927“, Кметство с. Бабово
- Кратка информация: За пръв път празникът се отбелязва през 2016г. Фолклорният празник популяризира местните обичаи и традиции, среща хора от различни поколения, дава възможност да бъде представено голямото песенно, танцово и кулинарно богатство на местната общност, запознава участниците и гостите със старите местни занаяти. Чрез участие в различните конкурси хората могат да се докоснат до самобитната култура на местните хора. В рамките на празника местното население, гостите и участниците имат възможност да се насладят на конкурс за най-блага греяна ракия, конкурс за най-вкусна зелева чорба, богата фолклорна програма на самодейни читалищни групи.;
- FB: https://www.facebook.com/folklorenpraznik 
 

3. „Гергьовден на етносите“ – гр. Сливо поле  
- Фестивал с местно значение;
- Място на провеждане: гр. Сливо поле;
- Период на провеждане: м. май;
- Организатори: НЧ „Христо Ботев 1928“, Община Сливо поле;
- Кратка информация: Празникът се отбелязва за първи път през 2022г., като събира и представя обичаи на различните етноси в общината, празнувани в началото на м. май: „Хъдърлез“ – на турското население, „Тепреш“ – на татарското, „Едерлез“ – на ромското и „Гергьовден“ – на българското. Проведено е проучване на традициите при провеждане на празненствата за всеки от етносите и са представени като възстановка за всеки от тях. Приготвят се традиционни ястия като традиционен агнешки курбан и татарски ястия, свързани с празника, приготвени по стари рецепти. Празникът включва и богата културно-музикална програма на самодейни състави, представящи фолклор на различните етноси в региона – българи, роми, турци и татари.

4. Традиционен празник „Ритуала Нептун“ – с. Ряхово
- Фестивал с регионално и местно значение;
- Място на провеждане: с. Ряхово, община Сливо поле;
- Период на провеждане: ежегодно, м. юни – м. август;
- Организатори: НЧ „Познай себе си – 1911 г.“, Кметство с. Ряхово;
- Кратка информация: Празникът „Нептунова вечер“ е свързан с река Дунав и се организира на брега на реката. Той представлява част от кампанията под надслов „Ден на Дунав“, свързана с отбелязването на Международния Ден на река Дунав, целящ да привлече общественото внимание към значението на реката за регионите и устойчивото използване на водите и. Празникът включва музикална програма и ритуал по изплуването на Нептун и свитата му от водите на р. Дунав. Нептун е посрещнат от кмета на селото, който му предава ключът и правото да управлява селото мъдро и справедливо през следващите 24 часа. Нептун кръщава желаещите да се присъединят към подводното царство, като им дава имена на риби и кръщелни свидетелства.
 

5. „Рибен фест – Бръшлен“
- Фестивал с местно значение;
- Място на провеждане: с. Бръшлен, община Сливо поле;
- Период на провеждане, ежегодно, последната седмица на м. август;
- Организатори: НЧ „Братство 1906“, Община Сливо поле;
- Кратка информация: „Рибен фест – Бръшлен“ се провежда от 2015г. Събитието включва: организиране на конкурси за най-вкусна дунавска рибена чорба, печена риба, най-бързо чистене на риба, конкурс за домашна ракия, базар на майстори на народни художествени занаяти и производители на био продукция, ревю на автентични народни носии от регионите на участниците в конкурсите, фолклорна програма на самодейни колективи от региона.
 

6. „Празник на баклавата“ -  с. Кошарна
- Фестивал с местно значение;
- Място на провеждане: с. Кошарна, община Сливо поле;
- Период на провеждане: м. септември;
- Организатор: НЧ „Иван Вазов – 1927г.“ с. Кошарна
- Кратка информация: За пръв път празникът се провежда през 2022г. В село Кошарна и община Сливо поле живеят в мир и разбирателство различни етноси, които взаимно уважават своите традиции и обичаи. По време на празника, се правят демонстрации по приготвяне на шербет, баклава и баница. Майсторките споделят, че тънкостите при точенето на корите се предават в семейството от майка на дъщеря. Програмата за празника включва и възстановка на обичая Курбан Байрам, кулинарна и битова изложба, както и богата палитра от фолклорни песни и танци.
 

 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

1. Фолклорен събор „Обичаите по нашенски - Среща с миналото на Придунавския регион“ – с. Новград
- Фестивал с регионално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. юни;
- Място на провеждане: с. Новград, община Ценово, стадиона на с. Новград; 
- Организатори: Народно Читалище „Христо Ботев – 1927“ с. Новград, Кметство с. Новград и с подкрепата и съдействието на кмета на Община Ценово, Пенсионерски клуб „Янтра“ с. Новград и младежки клуб „Лидер“ с. Новград, училищата и детски градини от община Ценово, както и доброволци от местното население;
- Кратка информация: Фолклорният събор „Обичаите по нашенски – среща с миналото на Придунавския регион“ се провежда за първи път през 2016г. и неговата основна цел е опазване на нематериалното културно наследство, издирване и съхранение на забравени традиции, обреди и обичаи и насърчаване любовта към любителското народно творчество. В събора могат да участват танцови състави, школи за народни танци и хора, певчески групи и индивидуални изпълнители, детски, младежки и възрастни колективи от региона и страната, групи, представящи народни традиции и обичаи. Съборът дава възможност на участниците да се включат и в конкурса за автентични български ястия. Съборът няма конкурсен характер.;
- FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100082931392341 
 

2. Фолклорен събор „Ценово пее и танцува“ – с. Ценово
- Фестивал с национално значение;
- Период на провеждане: ежегодно, м. септември;
- Място на провеждане: с. Ценово, община Ценово; 
- Организатор: НЧ „Христо Ботев – 1898”  – с. Ценово;
- Кратка информация: Фолклорният събор за провежда от 2007г. и главната цел му цел е да бъдат съхранени народните песни и танци, да се поддържат културните взаимоотношения между самодейните колективи от региона и страната. Чрез него се стимулира дейността на читалищата в работата им с фолклорни състави, с изпълнителите на традиционен фолклор и да се възпитава любов към българския фолклор и желание у младите хора да изпълняват и слушат българска музика. Форумът предоставя възможност на хората да изявят своя талант в изпълнителското изкуство – песни, танци, обичаи и свирни. Инициативата е на Народно читалище „Христо Ботев – 1898” с изключителното съдействие на Община Ценово, под патронажа на кмета.