Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CI2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S66

Достъп до Центъра за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.03.2023

Центърът за административно обслужване се намира на партерния етаж в сградата на Областна администрация Русе, на адрес:

Град Русе, пл. Свобода" №6.

Центърът се помещава в общо помещение с центъра за административни услуги на Община Русе, като достъпа до него се осъществява през северния вход на сградата, от страната на градската градина (входът за Пленарна зала).