Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U4
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U5

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.11.2021

Центъра за административно обслужване се намира на партерния етаж в сградата на Областна администрация Русе, на адрес:

Град Русе, пл. Свобода" №6.

Центърат се помещава в общо помещение с центъра за административни услуги на Община Русе, като достъпа до него се осъществява през северния вход на сградата, от страната на градската градина (входът за Пленарна зала).