Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U4
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18U5
Банкови сметки Работно време и записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.03.2023

Центърът за административно обслужване се намира на партерния етаж в сградата на Областна администрация Русе, на адрес:

Град Русе, пл. Свобода" №6.

Центърът се помещава в общо помещение с центъра за административни услуги на Община Русе, като достъпа до него се осъществява през северния вход на сградата, от страната на градската градина (входът за Пленарна зала).