Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F1HJ5
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F1HN3
Архив

Постоянна комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта

Дата на публикуване: 08.09.2021
Последна актуализация: 14.02.2022

Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта е консултативен орган, създаден в изпълнение на чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от Устройствения правилник на областните администрации, чл. 22, ал. 7 вр. ал. 6 вр. ал. 1 от Закона за регионалното развитие и  Решение на Областния съвет за развитие на област Русе от 29.06.2017 г.
Председател на комисията е заместник областен управител с ресор образование, младежки дейности и спорт.
Комисия подпомага областния управител в провеждане на регионалната политика в областта на образованието, младежките дейности и спорта, в осигуряване на съответствие между националните и регионалните интереси, както и в изпълнението и оценката на планови и стратегически документи в тази сфера. Осъществява взаимодействие при необходимост с други органи на регионално, областно и общинско равнище, с неправителствения сектор и други институции.

 

Онлайн форма за отчет по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна вързраст.

 

Заповед №6-95-00-167/12.04.2023 г.
Дата на публикуване: 12.04.2023

Заповед №6-95-00-190/06.04.2022 г.
Дата на публикуване: 08.04.2022

Приложение 1
Дата на публикуване: 23.12.2021

Приложение
Дата на публикуване: 18.10.2021