Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Карта на здравните заведения за болнична, извънболнична и дентална помощ в област Русе

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.06.2022