Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKHRI6
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKHRM6

Постоянно действаща междуведомствена областна комисия „Военни паметници“

Дата на публикуване: 10.09.2021
Последна актуализация: 23.03.2022