Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45

Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.11.2021

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ,

чрез тази Харта поема ангажимента да спазва обявените стандарти за качество на административното обслужване

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

Лесен достъп и удобства  в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

 • Паркиране
 • два платени паркинга в непосредствена близост до административната сграда на Областна администрация Русе
 • Удобно работно време
 • от 09:00 до 17:30 часа
 • Указателни табели за лесно и бързо ориентиране
 • гишетата за заявяване и получаване на документи
 • информацията за услугите
 • гишето ни за клиенти със специфични потребности
 • За клиенти със специфични потребности
 • ЦАО е на партерния етаж в сградата на 
 • ОА Русе
 • място за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др.
 • обслужване на самостоятелно гише
 • В ЦАО на Ваше разположение са
 • столове, маси и пособия за попълване на документи
 • питейна вода и възможност за ползване на тоалетна 
 • безплатен интернет, компютър, възможност за сканиране, копиране и принтиране

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

 • Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат
 • любезно, с лично отношение, уважение и търпение
 • при спазване на конфиденциалност
 • Информация за услугите ни ще намерите
 • на интернет страницата ни, в секция „Административно обслужване“
 • на място в ЦАО:
 • електронно: чрез компютъра за ползване от клиентите
 • на хартиен носител: на гишето, по видове услуги, с лесни и опростени образци
 • Съдействие на място в ЦАО ще получите от
 • нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:
 • ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването
 • Ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването
 • В секция „Най-често задавани въпроси“ на нашата интернет страница
 • ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси
 • можете да зададете въпрос: ще Ви отговорим и ще публикуваме отговора

 

 

Предимства на обслужването

 • Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер
 • за устни запитвания на място или по телефона - на момента
 • ако е необходима допълнителна проверка - в рамките на 20 минути
 • за писмени запитвания - в рамките на 3 (три) работни дни
 • Бързо обслужване
 • в рамките на 20 минути: 
 • ще приемем Вашите документи
 • ще Ви предоставим готовите документи 
 • ако е необходимо, ще извършим и консултация с експерт по услугата
 • Ще ви обслужим само на едно гише
 • в ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:
 • да посещавате повече от едно гише
 • да посещавате два пъти едно и също гише
 • Ще Ви предоставим услугата веднага, когато
 • заявлението съдържа необходимите за разглеждането му данни, информация и документи и/или е въз основа на общо или служебно известни факти или законови презумпции
 • естеството на услугата го позволява
 • Ще Ви уведомим за готовия резултат от услугата
 •  
 • когато документът Ви е готов, включително предсрочно, ще Ви уведомим на посочени от Вас координати – телефон, електронна поща

 

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

 

На място в ЦАО

 •  
 • Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО
 • обърнете се към служителите ни в ЦАО
 • поискайте да Ви насочат и свържат с експерта по казуса
 • при необходимост, обърнете се към директора на дирекция АПОФУС

 

Пишете ни

 •  
 • Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор
 • 7000, гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, 
 • Областна администрация Русе
 • governor@ruse.egov.bg
 • в обозначената кутия в ЦАО

 

Обадете ни се

 • Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

 

 • ЦАО: 082/812 235
 • Директор на дирекция АПОФУС: 082/812 210

 

Информация за вашата удовлетвореност

 • Всяка година, до 1 април в секция „Административно обслужване“ ще намерите  публикуван
 •  
 • Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:
 • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка
 • резултатите от измерването на удовлетвореността Ви
 • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!