Областна стратегия за интегриране на ромите в Област Русе

Дата на публикуване: 20.10.2021
Последна актуализация: 20.10.2021