Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TT7N1
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TTNG4

Стратегия на област Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите

Дата на публикуване: 20.10.2021
Последна актуализация: 04.10.2022

Стратегия на област Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2030 г.

 

Стратегия на област Русе за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2030 г.

 

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7, Приложение 8

 

Областна стратегия за интегриране на ромите в област Русе (2013 - 2020г.)

 

Областна стратегия за интегриране на ромите в област Русе (2013 - 2020г.)