Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S81
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52SO0
Общи сведения Общините в областта Държавни институции Учебни заведения Здравни заведения Икономическо развитие Възможности за инвестиции Галерия Култура

За Областта

Дата на публикуване: 15.10.2020
Последна актуализация: 29.08.2022

Карта на област Русе