Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.06.2022

Към 2019 година туристическият продукт в област Русе се характеризира с краткотрайни пътувания, уикенд туризъм, събитиен и бизнес туризъм. Основният туристически поток идва от круизния туризъм. Община Русе акцентира изключително активно върху развитието на културния туризъм, в резултат на което културният календар е наситен през цялата година и насърчава туристическия интерес.
Основните туристически обекти са концентрирани в общините Русе и Иваново, като известни обекти има и в общините Две могили и Бяла. В малките общини в областта се развива и религиозен туризъм. Град Русе, известен като „Малката Виена“, е привлекателен със своята уникална архитектура от края на 19-ти началото на 20-ти век в стил „необарок” и „сецесион”.
Мрежата от музейни експозиции към Регионален исторически музей – Русе е добре развита и се състои от Къща музей „Баба Тонка“, Къща музей „Захари Стоянов“, Музей на градския бит, Пантеон на възрожденците, Експозиция на открито „Сексагинта Приста“, Исторически музей (пл. „Ал. Батенберг“) и Екомузей с аквариум.
Основните туристически атракции в областта включват Ивановски скални църкви под егидата на ЮНЕСКО, Архитектурен резерват Средновековен град Червен, Природен парк „Русенски Лом”, Пещера „Орлова чука” - природна забележителност, Мостът на „Колю Фичето“, Природен резерват „Бели Лом”, Рибарници при с. Мечка, Манастир „Света Марина” при с. Каран Върбовка с действащ минерален извор, Влажна зона „Калимок-Бръшлен” - защитена местност, обхващаща територия и от съседната Силистренска област
В списъка на 50-те малко познати туристически обекти в България, разработен по Проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., са включени два обекта от област Русе:
•    Национален археологически резерват „Червен“;
•    Манастир „Св. Св. Константин и Елена“, с. Нисово, Русе.
Град Русе разполага с много добра хотелска база, наблюдава се и значително подобряване на хотелския продукт през последните няколко години, като все още преобладават нискобюджетните места за настаняване.
В общинските центрове на Русе, Иваново, Борово туристите могат да получат информация от функциониращите Туристически информационни центрове. Туристически информационен център функционира успешно и в с. Бръшлен, Община Сливо поле.  
Съгласно утвърдената от министъра на туризма Концепция за туристическо райониране на България през 2019 г. беше обособена Организация за управление на Дунавски туристически район с център град Русе. Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм, провеждане на регионализирана туристическа политика, съобразена с териториалните особености и спецификата на различните части от страната и осъществяване на ефективен регионален маркетинг, който да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар.

Туризъм с потенциал
Основа за развитие на туризъм са местните фолклор, бит, култура и обичаи, като акцент следва да бъде поставен и върху религиозния туризъм. Достъпът до река Дунав разкрива много възможности за създаване на комплексни туристически продукти, базирани на традициите на рибарските общности в риболова, кулинарията, производството на рибни продукти, които да бъдат адаптирани към спецификата на различните поколения туристи.
Потенциал за разработка на нови продукти дават и стопанските дейности в региона като винопроизводство, гъбарство, лов и риболов, езда.
Област Русе е включена от Министерство на туризма в една от националните дестинации за винено-кулинарен туризъм - Дестинация – „Мизия“ - Оряхово, Плевен, Свищов, Русе и в една от културно-историческите дестинации - Дестинация – „Столиците и градовете на българските царе и патриарси“ с маршрут Велико Търново - Русе - Шумен – Плиска - Мадара - Преслав - Силистра – Провадия – Варна. Дестинация „Мизия“ включва обектите Пещера Орлова чука - Ивановски скални църкви - Басарбовски скален манастир - Лесопарк „Липник“ - Сексагинта Приста, а културно-историческата дестинация – „Столиците и градовете на българските царе и патриарси“ включва Русе, Басарбовски скален манастир „Св. Димитрий Басарбовски", Катедрален храм "Св. Троица", Средновековен град Червен, Ивановски скални църкви и стенописи.


В перспектива:
По направление на Рейнско–Дунавски транспортен коридор новата програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България предвижда изграждането на дунавски панорамен път в българския участък на вело маршрутът Евровело 6, около които се структурират множество обекти на туризма, които предлагат нови възможности за специфична ориентация в развитието на крайдунавските общини. Направлението Русе – Варна преминава през територии, богати на исторически паметници от времето на Първата българска държава с потенциал за формиране на зона за културен туризъм, обогатяваща добре развития морски туризъм по северното черноморско крайбрежие. Трите транспортни и туристически направления се пресичат в Русе – най–големият град на района, който заедно с Гюргево образуват най–голямата градска агломерация по Долен Дунав в непосредствена близост до Букурещ. Тези факти определят Русе като център от национално значение с много добър потенциал за бъдещо развитие. Връзката със скоростен път от Букурещ през Гюргево – Русе до Велико Търново и от там през Габрово, тунел под „Шипка“, Казанлък, Стара Загора до магистрала „Тракия“ и магистрала „Марица“ е важен национален приоритет за изграждане през следващите години.