Z6_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FSGTM0
Z7_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FSGTE4

Архив - Планове

Дата на публикуване: 18.10.2021
Последна актуализация: 25.01.2022

2019

Цели на администрацията за 2019 година

Областен културен календар на област Русе 2019г.

 

2018

Цели на администрацията за 2018 година

Областен младежки план 2018г.

Областен културен календар на област Русе 2018г.

 

2017

Цели на администрацията за 2017 година

Областен младежки план 2017г.

Областен културен календар на област Русе 2017г.

 

2016

Цели на администрацията за 2016 година

Областен младежки план 2016г.

Областен културен календар на област Русе 2016г.

 

2015

Цели на администрацията за 2015 година

Областен младежки план 2015г.

Областен културен календар на област Русе 2015г.

 

2014

Цели на администрацията за 2014 година

Областен младежки план 2014г.

Областен културен календар на област Русе 2014г.

 

2013

Цели на администрацията за 2013 година

Областен младежки план 2013г.

Областен културен календар на област Русе 2013г.

 

2012

Цели на администрацията за 2012 година

 

2011

Цели на администрацията за 2011 година