Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42GB1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA3

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за лицата по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 подадени през 2018 г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 05.06.2023

     №

  Рег. №/Дата

      Име и фамилия

              Длъжност

  Основание за подаване на

               декларацията

              Забележка

Чл. 35, ал. 1,

т. 1

Чл.35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал. 1,

т. 3

Чл. 35, ал. 1,

т. 4

Част I

Част II

1

01/16.04.2018г.

Тодор Карагьозов

Старши експерт ОМП

Х

 

 

 

 

Лицето е назначено на 01.02.2018г. и подава декларация по чл.35, ал.1, т.1 след утвърждаването на нови образци

2

02/16.04.2018г.

Красимира Кънчева

Главен специалист ДС

Х

 

 

 

 

Лицето е назначено на 01.02.2018г. и подава декларация по чл.35, ал.1, т.1 след утвърждаването на нови образци

3

03/14.05.2018г.

Десислава Йорданова

Юрисконсулт

 

X

 

 

 

 

4

04/14.05.2018г.

Десислава Йорданова

Юрисконсулт

 

 

 

 

 

5

05/14.05.2018г.

Владимир Босаков

Главен експерт ДС

 

X

 

 

 

 

6

06/14.05.2018г.

Владимир Босаков

Главен експерт ДС

 

 

 

 

 

7

07/14.05.2018г.

Росица Якимова

Главен експерт ДС

 

X

 

 

 

 

8

08/14.05.2018г.

Росица Якимова

Главен експерт ДС

 

 

 

 

 

9

09/14.05.2018г.

Пламена Серафимова

Главен експерт ДС

 

X

 

 

 

 

10

10/14.05.2018г.

Пламена Серафимова

Главен експерт ДС

 

 

 

 

 

11

11/14.05.2018г.

Александър Корфонозов

Младши експерт ДС

 

X

 

 

 

 

12

12/14.05.2018г.

Александър Корфонозов

Младши експерт ДС

 

 

 

 

 

13

13/14.05.2018г.

Надежда Шанова

Главен експерт РР

 

X

 

 

 

 

14

14/14.05.2018г.

Надежда Шанова

Главен експерт РР

 

 

 

 

 

15

15/15.05.2018.

Илка Костадинова

Главен експерт ЧРФК

 

Х

 

 

 

 

16

16/15.05.2018г.

Илка Костадинова

Главен експерт ЧРФК

 

 

 

 

 

17

17/15.05.2018г.

Георги Георгиев

ЕВО

 

Х

 

 

 

 

18

18/15.05.2018г.

Георги Георгиев

ЕВО

 

 

 

 

 

19

19/15.05.2018г.

Павлина Бранкова

Главен експерт РР

 

Х

 

 

 

 

20

20/15.05.2018г.

Павлина Бранкова

Главен експерт РР

 

 

 

 

 

21

21/15.05.2018г.

Красимира Кънчева

Главен специалист ДС

 

Х

 

 

 

 

22

22/15.05.2018г.

Красимира Кънчева

Главен специалист ДС

 

 

 

 

 

23

23/15.05.2018г.

Тодор Карагьозов

Старши експерт ОМП

 

Х

 

 

 

 

24

24/15.05.2018г.

Тодор Карагьозов

Старши експерт ОМП

 

 

 

 

 

25

25/15.05.2018г.

Момчил  Абрашев

Старши юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

26

26/15.05.2018г.

Момчил Абрашев

Старши юрисконсулт

 

 

 

 

 

27

27/15.05.2018г.

Наталия Иванова

Старши експерт ДС

 

Х

 

 

 

 

28

28/15.05.2018г.

Наталия Иванова

Старши експерт ДС

 

 

 

 

 

29

29/15.05.2018г.

Ани Манасиева-Върбанова

Главен експерт ДС

 

Х

 

 

 

 

30

30/15.05.2018г.

Ани Манасиева-Върбанова

Главен експерт ДС

 

 

 

 

 

31

31/15.05.2018г.

Денислава Ценова

Счетоводител

 

Х

 

 

 

 

32

32/15.05.2018г.

Денислава Ценова

Счетоводител

 

 

 

 

 

33

33/15.05.2018г.

Велина Кьосева-Камбурова

Главен юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

34

34/15.05.2018г.

Велина Кьосева-Камбурова

Главен юрисконсулт

 

 

 

 

 

35

35/15.05.2018г.

Елица Петкова

Началник отдел АКРР

 

Х

 

 

 

 

36

36/15.05.2018г.

Елица Петкова

Началник отдел АКРР

 

 

 

 

 

37

37/15.05.2018г.

Галина Цветанова

Главен експерт АК

 

Х

 

 

 

 

38

38/15.05.2018г.

Галина Цветанова

Главен експерт АК

 

 

 

 

 

39

39/15.05.2018г.

Вероника Гечева

Старши експерт РР

 

Х

 

 

 

 

40

40/15.05.2018г.

Вероника Гечева

Старши експерт РР

 

 

 

 

 

41

41/15.05.2018г.

Николай Иванов

Старши счетоводител

 

Х

 

 

 

 

42

42/15.05.2018г.

Николай Иванов

Старши счетоводител

 

 

 

 

 

43

43/15.05.2018г.

Доцка Василева

Счетоводител

 

Х

 

 

 

 

44

44/15.05.2018г.

Доцка Василева

Счетоводител

 

 

 

 

 

45

45/15.05.2018г.

Ивелина Пенчева

Директор дирекция АПОФУС

 

Х

 

 

 

 

46

46/15.05.2018г.

Ивелина Пенчева

Директор дирекция АПОФУС

 

 

 

 

 

47

47/16.05.2018г.

Лилия Георгиева

Старши експерт РР

 

Х

 

 

 

 

48

48/16.05.2018г.

Лилия Георгиева

Старши експерт РР

 

 

 

 

 

49

49/21.05.2018г.

Десислава Пенчева

Старши експерт РР

 

Х

 

 

 

 

50

50/21.05.2018г.

Десислава Пенчева

Старши експерт РР

 

 

 

 

 

51

51/21.05.2018г.

Даниела Димитрова

Старши експерт деловодител

 

Х

 

 

 

 

52

52/21.05.2018г.

Даниела Димитрова

Старши експерт деловодител

 

 

 

 

 

53

53/28.05.2018г.

Здравка Гунчева-Неделчева

Старши експерт ДС

 

Х

 

 

 

 

54

54/28.05.2018г.

Здравка Гунчева-Неделчева

Старши експерт ДС

 

 

 

 

 

55

55/29.05.2018г.

Вечие Ибрямова

Старши експерт РР

 

Х

 

 

 

 

56

56/29.05.2018г.

Вечие Ибрямова

Старши експерт РР

 

 

 

 

 

57

57/04.06.2018г.

Диляна Маслинкова-Кирова

Главен експерт РР

 

Х

 

 

 

 

58

58/04.06.2018г.

Диляна Маслинкова-Кирова

Главен експерт РР

 

 

 

 

 

59

59/07.06.2018г.

Огнян Атанасов

Началник отдел ДС

 

Х

 

 

 

 

60

60/07.06.2018г.

Огнян Атанасов

Началник отдел ДС

 

 

 

 

 

61

61/07.06.2018г.

Иваничка Банчева

Директор дирекция АКРРДС

 

Х

 

 

 

 

62

62/07.06.2018г.

Иваничка Банчева

Директор дирекция АКРРДС

 

 

 

 

 

63

63/07.06.2018Г.

Десислава Инджова

Старши юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

64

64/07.06.2018г.

Десислава Инджова

Старши юрисконсулт

 

 

 

 

 

65

65/26.07.2018г.

Вечие Ибрямова

Главен експерт РР

 

 

 

 

Х

 

 

Забележка:
1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Русе са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Русе и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.
3. През 2018 г. декларациите по чл. 35, ал. 1,т.1 и т. 2 са подадени в срок от всички служители