Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F1186
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F1166
Архив

Постоянна комисия в областта на земеделието, горите, рибарството и аквакултурите

Дата на публикуване: 08.09.2021
Последна актуализация: 10.12.2021

Постоянната комисия в областта на земеделието, горите, рибарството и аквакултурите е консултативен орган към Областния съвет за развитие на област Русе, създаден с негово Решение от 29.06.2017г.
Председател на Комисията е заместник областният управител на област Русе.
Основните цели и задачи на Постоянната комисия в областта на земеделието, горите, рибарството и аквакултурите са подобряване координацията между структурите на Министерството на земеделието на територията и областта и ефективното им взаимодействие с областния управител и неговите експерти по земеделие в съвместната им работа за подпомагане на земеделските кооперации и селскостопанските производители в региона.

Правила за организацията и дейността на комисията