Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q2
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18Q3
Контакти Новини Съобщения Обръщения Интервюта Инициативи

Пресцентър

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

В тази секция може да се информирате за актуалните събития в дейността на Областна администрация - Русе, новини, важни съобщения, изявления на областния управител, както и различни инициативи, в които администрацията участва.