Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M96
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UF5

Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2021
Информационна брошура за правата на гражданите, съгласно Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления:
Отвори на български език (Open in Bulgarian)
Дата на публикуване: 02.09.2021

Отвори на английски език (Open in English)
Дата на публикуване: 02.09.2021

Отвори на немски език (auf Deutsch öffnen)
Дата на публикуване: 02.09.2021

Отвори на френски език (ouvert en français)
Дата на публикуване: 02.09.2021