Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2021

Инфраструктурното развитие на област Русе се категоризира като добро. Гъстотата на пътната и железопътната мрежа в областта е по-висока от средната за страната. Проблем остава качеството на пътищата – едва 11,5% от пътната настилка е в добро състояние (при 41,4% в страната). Достъпът до интернет на домакинствата в областта се повишава, достигайки 84,4% през 2019 г. при 75,1% в страната.Пътна инфраструктура на област Русе
По конкретно, Републиканската пътна мрежа според класа на пътя към 31.12.2020 г. в област Русе се състои общо от 509 пътища, от които първокласни 11-, второкласни 155, третокласни пътища и пътни връзки при кръстовища и възли – 244. Според вида на настилката към 31.12.2020 г. от общо 509 републикански пътища – 494 са с настилка, а едва 15 без. От тях 492 са с асфалтова настилка и 2 с паважна.
Най-важните от тях са първокласен път I-5 (Е-85 Русе-В. Търново), първокласен път I-2 (Е-70 Русе-Варна), второкласен път II-21 (Русе-Силистра), второкласен път II-23 (Русе-Кубрат) и третокласен път III-501 (Русе-Две могили-Бяла). Всички те се явяват вход и изход в Република България през ГКПП Дунав-мост.
На територията на област Русе съществува изградена и добре развита железопътна инфраструктура. Дължината на железопътните линии към 31.12.2020 г. по данни на НСИ е 155 км, от които 154 железопътни линии са електрифицирани. Най-важно стопанско значение имат жп линиите Русе-Горна Оряховица и Русе-Варна.
Русе е най-голямото българско пристанище по поречието на Дунав. По крайбрежната ивица на Русе са разположени пристанища с национално, регионално и специално предназначение.
Пристанища за обществен транспорт с национално значение
-    Пристанищен терминал Русе – център;
-    Пристанищен терминал Русе – запад;
-    Пристанищен терминал „Пристанищен терминал Русе-изток – 1“;
-    Пристанищен терминал „Пристанищен терминал Русе-изток – 2“;
Пристанища за обществен транспорт с регионално значение
-    „Русе – нефтоналивен терминал Арбис“;
-    „Порт Булмаркет – Русе“;
-    „Дунавски драгажен флот – Русе“;
-    „Русе – безмитна зона“;
-    „Дубъл Ве Ко” – Русе;
-    „Пристис”.
Пристанища със специално предназначение по смисъла на чл. 109 от ЗМПВВППРБ
-    Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” – Русе;
-    „Ривър сервиз – Русе”.
Русе е важен за развитието на страната регион и най-подходяща към днешна дата точка за изграждане на интегриран транспортен коридор. В този смисъл, Областна администрация – Русе работи активно за реализацията на три ключови за пространственото развитие на периферния за ЕС регион проекта:
-    Възобновяване дейността на фериботната линия Русе – Гюргево за обслужване на товарни автомобили;
-    Обособяване на буферен паркинг на територията на „Свободна зона – Русе“ ЕАД;
-    Проектиране и строителство на трети мост в българския участък от река Дунав приоритетно при района на Русе – Гюргево.
Инвестициите са надграждащи в контекста на:
1.    строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново;
2.    прокарването на тунел под Шипка, който е част от републикански път Русе – Маказа, както и
3.    бъдещия Български логистичен коридор (EU Gateway), заложен за изпълнение до 2027 година в Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион;
4.    увеличаване и рационализиране на товарния и пътнически трафик към и от България и по-нататък Гърция или Близкия изток;
5.    модернизация и електрификация на високоскоростната железопътна линия Букурещ – Гюргево, а след това до Истанбул.