Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TT7L3
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TT7R1

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в област Русе

Дата на публикуване: 20.10.2021
Последна актуализация: 28.04.2023

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в облас Русе 2023-2024 г.

 

Приложения:

 


 

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в област Русе (2020-2022г.)

 

Мониторнгов доклад Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Русе 2020-2022 г.

 

Отчет на дейностите по изпълнение на Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Русе (2020-2022г.) за 2022 година

 

Приложение:

 

Отчет на дейностите по изпълнение на Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Русе (2020-2022г.) за 2021 година


Областна стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Русе (2017-2019г.)

 

Мониторингов доклад на дейностите по изпълнение на Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Русе (2017-2019г.)