Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1863
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M2

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

В тази секция можете да получите информация за извършваните административни услуги от областната администрация, условията и начините за тяхното заявяване, както и да се запознаете с нормативните документи, които регламентират тази дейност.

Чрез секция Електронни административни услуги може директно да заявите изпълнението на необходимата Ви услуга по електронен път.