Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1863
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M2
Електронни административни услуги Административни услуги Комплексно административно обслужване Център за административно обслужване Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления Образци на документи за изплащане на обезщетения Анкета за удовлетвореност на потребителите от административното обслужване

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

В тази секция можете да получите информация за извършваните административни услуги от областната администрация, условията и начините за тяхното заявяване, както и да се запознаете с нормативните документи, които регламентират тази дейност.

Чрез секция Електронни административни услуги може директно да заявите изпълнението на необходимата Ви услуга по електронен път.