Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TL8S5
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TL863

Архив - Областен съвет за развитие

Дата на публикуване: 07.10.2021
Последна актуализация: 07.10.2021
Протокол № 1/ 29.06.2017 г.
Дата на публикуване: 22.10.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 22.10.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 22.10.2021

Приложение 3
Дата на публикуване: 22.10.2021

Приложение 4
Дата на публикуване: 22.10.2021

Приложение 5
Дата на публикуване: 22.10.2021

Протокол №2/21.10.2016 г.
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 3
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 4
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 5
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 6
Дата на публикуване: 21.10.2021

Протокол №5 от 11.12.2015 г.
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 21.10.2021

Протокол №2 от 12.06.2015 г.
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 3
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 4
Дата на публикуване: 21.10.2021

Протокол №1 от 25.05.2015 г.
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 21.10.2021

Протокол №1/ 29.10.2014 г.
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 3
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 3.1
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 4
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 5
Дата на публикуване: 21.10.2021

Приложение 6
Дата на публикуване: 21.10.2021

Протокол 25.09.2013 г.
Дата на публикуване: 15.10.2021

Протокол 25.06.2013 г.
Дата на публикуване: 15.10.2021

Протокол 27.11.2012 г.
Дата на публикуване: 15.10.2021

Протокол 12.04.2012 г.
Дата на публикуване: 15.10.2021

Протокол 29.06.2011 г.
Дата на публикуване: 14.10.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 14.10.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 14.10.2021

Приложение 3
Дата на публикуване: 14.10.2021

Приложение 4
Дата на публикуване: 14.10.2021

Приложение 5.1
Дата на публикуване: 14.10.2021

Приложение 5.2
Дата на публикуване: 14.10.2021

Приложение 6
Дата на публикуване: 14.10.2021