Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.08.2021

Банкова сметка на Областна администрация – Русе
ОББ АД – клон Русе;
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG85UBBS80023106111000