Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QV4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3146

Архив

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 19.10.2021

2010

Отчет на областния управител на област Русе за периода 12.08.2009г. - 09.2011г.

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2010 година

 

2011

Отчет - анализ за дейността на Областна администрация - Русе за периода 1.01.2011г. - 31.12.2011г.

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2011 година

 

2012

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2012 година

 

2013

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2013 година

 

2014

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2014 година

 

2015

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2015 година

 

2016

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2016 година

Отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на Областна администрация - Русе за 2016 година

 

2017

Доклад за дейността на Областна администрация – Русе през 2017 година

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2017 година

Отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на Областна администрация - Русе за 2017 година

 

2018

Доклад за дейността на Областна администрация – Русе през 2018 година

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2018 година

Отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на Областна администрация - Русе за 2018 година