Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q74
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3106

Проекти изпълнявани от областна администрация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

Запознайте се с актуалните проекти, в които Областна администарция - Русе участва като бенефициент или партньор