Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVAPK6
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVAPJ1

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за лицата по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 подадени през 2022 г.

Дата на публикуване: 23.06.2022
Последна актуализация: 05.06.2023

  №

    Рег. №/Дата

    Име и   фамилия

             Длъжност

   Основание за подаване на

                              декларацията

           Забележка

Чл. 35, ал. 1,

т. 1

Чл.35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал. 1,

т. 3

Чл. 35, ал. 1,

т. 4

Част I

Част II

1

171/10.03.2022г.

Николай Иванов

Старши счетоводител

 

Х

 

 

 

 

2

172/23.03.2022г.

Павлина Димитрова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

3

173/24.03.2022г.

Диляна  Маслинкова-Кирова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

4

174/29.03.2022г.

Тодор Карагьозов

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

5

175/29.03.2022г.

Тодор Карагьозов

Старши експерт

 

 

 

 

Х

 

6

176/13.04.2022г.

Владимир Босаков

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

7

177/20.04.2022г.

Ивелина Панчева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

8

178/27.04.2022г.

Александър Корфонозов

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

9

179/27.04.2022г.

Росица Кънева

Младши експерт

 

Х

 

 

 

 

10

180/28.04.2022г.

Красимира Кънчева

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

11

181/05.05.2022г.

Елица Петкова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

12

182/09.05.2022г.

Денислава Ценова

Счетоводител

 

Х

 

 

 

 

13

183/10.05.2022г.

Надежда Шанова

Н-к на отдел

 

Х

 

 

 

 

14

184/12.05.2022г.

Илка Костадинова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

15

185/12.05.2022г.

Велина Кьосева-Камбурова

Главен юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

16

186/12.05.2022г.

Десислава Пенчева

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

17

187/12.05.2022г.

Вечие Ибрямова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

18

188/12.05.2022г.

Наталия Иванова

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

19

189/12.05.2022г.

Георги Георгиев

ЕВО

 

Х

 

 

 

 

20

190/13.05.2022г.

Даниела Димитрова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

21

191/13.05.2022г.

Иваничка Банчева

Директор на дирекция „АКРРДС“

 

Х

 

 

 

 

22

192/13.05.2022г.

Лилия Георгиева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

23

193/13.05.2022г.

Здравка Гунчева-Неделчева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

24

194/13.05.2022г.

Момчил Абрашев

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

25

195/13.05.2022г.

Огнян Атанасов

Н-к на отдел

 

Х

 

 

 

 

26

196/13.05.2022г.

Десислава Инджова

Старши юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

27

197/13.05.2022г.

Ивелина Пенчева

Директор на дирекция „АПОФУС“

 

Х

 

 

 

 

28

198/16.05.2022г.

Вероника Гечева

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

29

199/18.05.2022г.

Огнян Атанасов

Н-к на отдел

 

Х

 

 

 

Подадена коригираща декларация в едномесечен срок

30

200/03.06.2022г.

Ивелин Тодоров

Младши експерт

Изтегли

 

 

 

 

 

31

201/03.06.2022г.

Севги Хебибова

Главен експерт

Изтегли

 

 

 

 

 

32

202/13.06.2022г.

Ирена Минева

Старши експерт

Изтегли

 

 

 

 

 

33

203/13.06.2022г.

Ивелин Тодоров

Младши експерт

 

Х

 

 

 

 

34

204/13.06.2022г.

Ивелин Тодоров

Младши експерт

 

 

Изтегли

 

 

 

35

205/20.06.2022г.

Ирена Минева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

36

206/20.06.2022г.

Ирена Минева

Старши експерт

 

 

Изтегли

 

 

 

37

207/20.06.2022г.

Севги Хебибова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

38

208/20.06.2022г.

Севги Хебибова

Главен експерт

 

 

Изтегли

 

 

 

39 209/01.09.2022г. Мая Трайкова Главен специалист Изтегли          
40 210/29.09.2022г. Мая Трайкова Главен специалист   Х        
41 211/29.09.2022г. Мая Трайкова Главен специалист     Изтегли      

 

Забележка:
1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Русе са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Русе и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.
3. През 2022 г. декларациите по чл. 35, ал. 1,т.1 и т. 2 са подадени в срок от всички служители.