Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S22
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52S23
История Климат и релеф Околна среда и природни ресурси Забележителности Туризъм Инфраструктура Работна сила

Общи сведения

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2021

Област Русе е разположена в Северна България. Границата й на север съвпада с държавната граница с Румъния и минава по поречието на най-голямата водна магистрала в Европа – река Дунав, която има геополитическо значение за страните, през които минава – Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Украйна и, частично, Швейцария, Италия и Полша.

Област Русе

Във вътрешността област Русе граничи с областите Велико Търново, Търговище, Разград и Силистра.
Област Русе има благоприятно кръстопътно местоположение, през територията на която преминават два Паневропейски транспортни коридора - №7 (свързва Северно море с Черно море чрез речния канал Рейн – Майн – Дунав) и №9 (започва от финландската столица Хелзинки, преминава през Виборг, Санкт Петербург, Псков, Калининград, Киев, Кишинеу, Букурещ, Русе, Велико Търново, Стара Загора, Хасково и завършва при Александруполис).  
Област Русе е една от 28-те области на България. Заема площ от 2803 km². Населението по данни на НСИ 31.12.2020 г. наброява души 212 729, от които 162 914 в градовете и 49 815 в селата.
Заедно с областите Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра (ниво NUTS 3) попада в териториалния обхват на Северен централен район (ниво NUTS 2), в съответствие с Регламент 1059/2003 на ЕС.
В административно отношение включва 8 общини – Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово, в които функционират общо 67 кметства.
Населените места са 83, от които 9 са градове и 74 – села. Русе е административен център на областта и сред 7-те най-големи градове в България, популярен в общественото пространство като „Градът на свободния дух и на първите неща“.
Разстоянието от град Русе до другите големи градове в страната е, както следва: София - 324 км, Пловдив - 300 км, Варна - 200 км, Бургас - 294 км, Плевен - 148 км, Велико Търново - 110 км.
А разстоянието от град Русе до румънската столица Букурещ е 60 км.