Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757QLQ84
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QLQS3

Архив - Областен съвет по условия на труда

Дата на публикуване: 07.10.2021
Последна актуализация: 07.10.2021
Протокол от 28.04.2017 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 03.04.2017 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Заповед №6-95-223/03.04.2017 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 08.12.2016 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 19.05.2016 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 07.04.2016 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Приложение
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 18.11.2015 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 10.06.2015 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 05.06.2015 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 12.05.2015 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 20.03.2015 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 20.11.2014 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 28.04.2014 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Заповед №6-95-00-783/06.11.2014 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 30.10.2013 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 21.05.2013 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Заповед №6-95-00-878/02.08.2013 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 09.10.2012 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Протокол от 27.04.2012 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Вътрешни правила 2012 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Заповед №6-95-00-312/23.04.2012 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021