Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757QLC51
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QLCF3

Архив - Постоянна комисия в областта на социалните дейности

Дата на публикуване: 07.10.2021
Последна актуализация: 07.10.2021
Протокол/21.12.2017 г.
Дата на публикуване: 20.10.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 20.10.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 20.10.2021

Приложение 3
Дата на публикуване: 20.10.2021