Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4C63
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS4CE7

Публични регистри

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 22.11.2021

В раздела са представени регистрите, които се поддържат в областна администрация съгласно изискванията на даден нормативен документ и които са предвидени за публичен достъп.