Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0605
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31K7
Областна програма за намаляване на риска от бедствия

Програми

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 19.11.2021

В този раздел може да се запознаете с разработените областни програми, предвидените действията и мерки за изпълнение на нормативно установените задължения на областната администрация.