Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M97
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UF7
Изплащане на обезщетения за отчуждени имоти във връзка с РМС №744 от 2023 година и строежа на автомагистрала "Русе-Велико търново"

Образци на документи за изплащане на обезщетения

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 27.09.2023