Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42GB0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA1

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за лицата по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 подадени през 2019 г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 05.06.2023

  №

      Рег. №/Дата

                Име и фамилия

           Длъжност

   Основание за подаване на

                декларацията

         Забележка

Чл. 35, ал. 1,

т. 1

Чл.35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал. 1,

т. 3

Чл. 35, ал. 1,

т. 4

Част I

Част II

1

66/09.01.2019Г.

Лилия Георгиева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

2

67/09.01.2019г.

Лилия Георгиева

Старши експерт

 

 

 

 

 

3

68/09.01.2019г.

Лилия Георгиева

Старши експерт

 

 

 

 

 

4

69/16.04.2019г.

Велина Кьосева-Камбурова

Главен юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

5

70/14.04.2019г.

Павлина Бранкова

Главен експерт РР

 

Х

 

 

 

 

6

71/19.04.2019г.

Владимир Босаков

Главен експерт ИТ

 

Х

 

 

 

 

7

72/22.04.2019г.

Илка Костадинова

Главен експерт ЧРФК

 

Х

 

 

 

 

8

73/22.04.2019г.

Надежда Шанова

Главен експерт РР

 

Х

 

 

 

 

9

74/22.04.2019г.

Николай Иванов

Старши счетоводител

 

Х

 

 

 

 

10

75/25.04.2019г.

Диляна Маслинкова-Кирова

Главен експерт РР

 

Х

 

 

 

 

11

76/25.04.2019г.

Иваничка Банчева

Директор дирекция АКРРДС

 

Х

 

 

 

 

12

77/25.04.2019г.

Пламена Серафимова

Главен експерт ДС

 

Х

 

 

 

 

13

78/02.05.2019г.

Вечие Ибрямова

Главен експерт РР

 

Х

 

 

 

 

14

79/03.05.2019г.

Вероника Гечева

Старши експерт РР

 

Х

 

 

 

 

15

80/03.05.2019г.

Даниела Димитрова

Старши експерт деловодител

 

Х

 

 

 

 

16

81/03.05.2019г.

Наталия Иванова

Старши експерт ДС

 

Х

 

 

 

 

17

82/03.05.2019г.

Момчил Абрашев

Главен експерт АК

 

Х

 

 

 

 

18

83/07.05.2019г.

Красимира Кънчева

Главен специалист ДС

 

Х

 

 

 

 

19

84/07.05.2019г.

Денислава Ценова

Счетоводител

 

Х

 

 

 

 

20

85/08.05.2019г.

Тодор Карагьозов

Старши експерт ОМП

 

Х

 

 

 

 

21

86/09.05.2019г.

Лилия Георгиева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

22

87/10.05.2019г.

Десислава Пенчева

Старши експерт РР

 

Х

 

 

 

 

23

88/10.05.2019г.

Десислава Йорданова

Юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

24

89/10.05.2019г.

Десислава Инджова

Старши юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

  25

90/10.05.2019г.

Галина Цветанова

Главен експерт АК

 

Х

 

 

 

 

26

91/10.05.2019г.

Ани Манасиева - Върбанова

Главен експерт ДС

 

Х

 

 

 

 

27

92/10.05.2019г.

Здравка Гунчева-Неделчева

Старши експерт ДС

 

Х

 

 

 

 

28

93/13.05.2019г.

Красимира Кънчева

Старши експерт РР

 

 

 

 

 

29

94/13.05.2019г.

Александър Корфонозов

Младши експерт ДС

 

Х

 

 

 

 

30

95/13.05.2019г.

Огнян Атанасов

Началник отдел ДС

 

Х

 

 

 

 

31

96/13.05.2019г.

Елица Петкова

Началник отдел АКРР

 

Х

 

 

 

 

32

97/13.05.2019г.

Георги Георгиев

ЕВО

 

Х

 

 

 

 

33

98/14.05.2019г.

Ивелина Пенчева

Директор дирекция АПОФУС

 

Х

 

 

 

 

34

99/20.05.2019г.

Лилия Георгиева

Старши експерт

 

 

 

 

 

35

100/05.06.2019г.

Красимира Кънчева

Старши експерт РР

 

Х

 

 

 

 

36

101/05.06.2019г.

Красимира Кънчева

Старши експерт РР

 

 

 

 

 

37

102/12.06.2019г.

Лилия Георгиева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

38

103/12.06.2019г.

Лилия Георгиева

Старши експерт

 

 

 

 

 

39

104/02.07.2019г.

Десислава Пенчева

Старши експерт

 

 

 

 

Х

 

40

105/12.08.2019г.

Ивелина Панчева

Старши експерт

 

 

 

 

 

41

106/05.09.2019г.

Ивелина Панчева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

42

107/05.09.2019г.

Ивелина Панчева

Старши експерт

 

 

 

 

 

 

Забележка:
1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Русе са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Русе и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.
3. През 2019 г. декларациите по чл. 35, ал. 1,т.1 и т. 2 са подадени в срок от всички служители.