Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SP5

Забележителности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2021

Област Русе предлага защитени културни, исторически и природни забележителности, които, едновременно с развитието на нови атракции, са основна предпоставка за развитие на туризма.
Могат да се видят исторически паметници от различни епохи, да се посетят национални и международни фестивали и събития, да се открие многообразието на флората и фауна, както и да се практикуват активни спортни и рекреационни дейности.
Сред по-значимите природни, културни и исторически ресурси спадат:
•    Доходното здание;
•    Виенска къща;
•    Средновековен град Червен;
•    Къща музей „Градски бит на Русе“" (Къщата на Калиопа);
•    Римска крепост Сексагинта Приста;
•    Религиозно и културно наследство в национален археологически резерват „Скални църкви при с. Иваново“, обект под егидата на ЮНЕСКО;
•    Скалният манастир „Св. Димитър Бесарбовски“;
•    Катедрален храм „Св. Троица“;
•    Пантеона на възрожденците;
•    Кастел „Ятрус”;
•    Музей на транспорта;
•    Регионален исторически музей;
•    Художествена галерия – Русе;
•    Къщата-музей на Захари Стоянов;
•    Къщата-музей на Тома Кърджиев;
•    Мостът на Кольо Фичето;
•    Исторически музей Бяла;
•    Часовникова кула – Бяла;
•    Пещера Орлова чука;
•    Защитена местност Калимок-Бръшлен и др.
В близост до обектите или на самите обекти се провеждат различни събития от културния календар на общините, има възможност за отдих в паркова среда и това спомага за разнообразяване на преживяването на посетителите. Тези събития са на живо и често предлагат докосване до музикалните, танцови, кулинарни традиции в региона – напр. международния музикален фестивал - Мартенски музикални дни, Туристически панаир Уикенд туризъм Русе, Национален джаз фест, множество местни фестивали, като този на рибата, виното, атрактивни възстановки на събития и др.