Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3DMA4
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3DEI5

Декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПК за 2024г.

Дата на публикуване: 29.02.2024
Последна актуализация: 22.03.2024

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ

ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ЗА 2024 г.

 

Рег. №/Дата

Име и фамилия

Длъжност

Основание за подаване на

декларацията

Декларации

неподадени в срок

Чл. 49, ал. 1,

т. 1

Чл.49, ал.1, т.2

Чл. 49, ал. 1,

т. 3

Чл. 49, ал. 1,

т. 4

Част I

Част II

1

253/02.01.2024 г. Виктор Великов Главен експерт  

 

 

   

2

254/05.01.2024 г Виктор Великов Главен експерт  

X

 

 

   

3

255/05.01.2024 г. Виктор Великов Главен експерт    

 

 

 

4

256/16.02.2024 г. Теодора Камбурова Главен специалист  

 

 

 

 

5

257/27.02.2024 г. Теодора Камбурова Главен специалист  

X

 

 

 

 

6

258/27.02.2024 г. Теодора Камбурова Главен специалист    

 

 

 

7

259/20.03.2024 г. Ирена Тодорова Главен секретар X X

 

 

 

8

         

 

 

 

 

9

         

 

 

 

 

10

         

 

 

 

 

11

                 

12

                 

13

                 

14

         

 

 

 

 

15

         

 

 

 

 

16

         

 

 

 

 

17

         

 

 

 

 

18

         

 

 

 

 

19

         

 

 

 

 

20

         

 

 

 

 

21

         

 

 

 

 

22

         

 

 

 

 

23

         

 

 

 

 

24

         

 

 

 

 

25

         

 

 

 

 

26

         

 

 

 

 

27

         

 

 

 

 

28

         

 

 

 

 

29

         

 

 

 

 

30

         

 

 

 

 

31

         

 

 

 

 

32

         

 

 

 

 

33

         

 

 

 

 

34

         

 

 

 

 

35

         

 

 

 

 

36

           

 

 

 

37                  
38                  
39                  
40                  
41                  

 

Забележка:
1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Русе са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Русе и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.
3. През 2024 г. декларациите по чл. 49, ал.1, т.1 и т. 2 са подадени в срок от всички служители.