Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0L951
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0LPA2

Традиционно свирене на тамбура във фаркашки стил в гр. Русе

Дата на публикуване: 04.10.2022
Последна актуализация: 05.10.2022

„Традиционно свирене на тамбура във фаркашки стил в гр. Русе” е кандидатурата на област Русе за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ през 2022 година.

Кандидатурата представя съхранена градска музикална традиция, уникална за нашето съвремие. Русе е единственият град в България, опазил и до днес тази традиция. Тя е типична форма на музициране за крайдунавския град с над 130-годишна история. Сред най-големите плюсове на кандидатурата са приемствеността, жизнеността и трансмисията на това изпълнителско изкуство, устойчивото предаване на знанията и уменията чрез неформално обучение на следващите поколения.

Номинацията е убедителен пример за съхраняване на знания и умения за културно изразяване от XIX век до днес, които имат важно историческо и художествено значение за града и страната“.

Кандидатурата е излъчена от ръководството на Регионалния исторически музей и подкрепена от кмета на Община Русе  г-н Пенчо Милков.

Ръководител на Тамбурашкия оркестър е д-р Наталия Константинова. Оркестърът е съставен от 39 изпълнители, като най-малките са на възраст от 8 години, а най-възрастните достигат до 40-годишна възраст. Репертоарът им включва богата палитра от произведения за тамбура на български и чужди композитори. По предложение на бившия кмет на Русе инж. Божидар Йотов, обучението на състава преминава към Общински детски център за култура и изкуство - Русе. Така въпреки много трудната финансова ситуация в страната, той получава подкрепа и от местната власт, която го разпознава като важен за русенската идентичност.