Z6_PPGAHG800HJO10QRFN757QLSF3
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QL2K7

Архив - Постоянна комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта

Дата на публикуване: 07.10.2021
Последна актуализация: 10.11.2021

Съгласно Решение на Областния съвет за развитие на област Русе от 29.06.2017 г. наименованието на комисията се променя на

ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ И СПОРТА

Протокол от 19.12.2019 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 10.11.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 10.11.2021

Протокол от 11.07.2019 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 10.11.2021

Протокол от 07.01.2019 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 10.11.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 10.11.2021

Заповед №6-95-00-442/13.06.2019 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Протокол от 08.11.2018 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 10.11.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 10.11.2021

Приложение 3
Дата на публикуване: 10.11.2021

Протокол от 18.04.2018 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Протокол от 21.02.2018 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 10.11.2021

Заповед №6-95-00-32/22.01.2018 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 10.11.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 10.11.2021

Протокол от 24.07.2017 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Заповед №6-95-00-446/13.07.2017 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Протокол от 16.06.2017 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Протокол от 14.03.2017 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Протокол от 21.02.2017 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 10.11.2021

Протокол от 24.01.2017 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Протокол от 01.11.2016 г.
Дата на публикуване: 10.11.2021

Протокол от 28.10.2016 г.
Дата на публикуване: 09.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 09.11.2021

Протокол от 16.06.2016 г.
Дата на публикуване: 09.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 09.11.2021

Протокол от 26.01.2016 г.
Дата на публикуване: 09.11.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 09.11.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 09.11.2021

Приложение 3
Дата на публикуване: 09.11.2021

Заповед №6-95-00-693/17.06.2016 г.
Дата на публикуване: 09.11.2021

Протокол от 03.12.2015 г. (неприсъствено)
Дата на публикуване: 08.11.2021

Приложение
Дата на публикуване: 08.11.2021

Протокол от 29.09.2015 г.
Дата на публикуване: 08.11.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 08.11.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 08.11.2021

Приложение 3
Дата на публикуване: 08.11.2021

Презентация МОН
Дата на публикуване: 08.11.2021

Презентация "Превенция"
Дата на публикуване: 08.11.2021

Презентация "Интервенция"
Дата на публикуване: 08.11.2021