Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0L9G3
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0L9K6
Културен календар Националната система „Живи човешки съкровища – България“ Фестивали и празници в област Русе

Култура

Дата на публикуване: 04.10.2022
Последна актуализация: 20.05.2024

Русе - моменти от историята

 

Уеб - базиран събитиен календар на област Русе

Информация за събитията в област Русе

 

 

Уеб-базиран събитиен календар за област Русе

 

 

Изтеглете програмата за 20.05.2024 - 26.05.2024 от тук

 

Изтеглете програмата за м. май 2024 от тук