Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AD5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U35

Възможности за инвестиции

Дата на публикуване: 25.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2021

Предимствата на локацията са добре развитата автомобилна и железопътна мрежа, воден транспорт и пристанищна дейност, което е едно добро съчетание за развитие на бизнес в област Русе.
Област Русе привлича все повече инвестиции със своя силен индустриален профил, транспортно разнообразие, квалифицирани кадри, развита образователна инфраструктура и диверсифицирана икономика на услугите.
Областта е най-привлекателната за инвестиции в Северна България и с огромен потенциал.
Русе заема стратегическо положение на пътя на най-голямата речна магистрала в Европа, пресечна точна на 4 глобални транспортни коридора с добре развита пристанищна инфраструктура. Мостът над Дунав е най-краткия път до Букурещ. Предвижда се да заработи и фериботна връзка Русе-Гюргево, а проектът за втори мост над Дунав край Русе е ключов приоритет на Областна администрация – Русе.
В Русе има две обособени промишлени зони – източна и западна.
Най-голям е секторът машини и оборудване, а производството на компоненти за автомобили е водещо за икономиката на град Русе. Разширяването на съществуващия автомобилен индустриален клъстер и установяването на нови свързани производства са сред приоритетните възможности за привличане на чуждестранни инвестиции.
Вторият най-важен отрасъл в Русе  търговията на едро и дребно, като в нея най-голям е делът на търговията с твърди, течни и газообразни горива и търговията с химични вещества.
Област Русе има сериозен потенциал да стане притегателен център за хора и капитали, а ефективното сътрудничество между бизнеса, местната и държавна власт и образованието е от ключово значение за реализирането на тази цел.
Към днешна дата се работи активно по прилагането на сертификат, удостоверяващ общините в областта с нулева корупция, повишавайки привлекателността на дестинацията за инвестиции.
Предстои изграждане на нова индустриална зона. Освен голяма транспортна свързаност по вода, само на 17 километра от града се намира Летище Русе - което притежава удостоверение за експлоатационна годност за извършване на авиационни услуги.