Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q90
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR7

Областни съвети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 21.11.2021

Областните комисии и съвети се създават с решение на Областния съвет за развитие, съгласно изискванията на друг нормативен документ или за разглеждане на обществено значим въпрос.