Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TL264
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TL292

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за лицата по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 подадени през 2021 г.

Дата на публикуване: 10.10.2021
Последна актуализация: 05.06.2023

  №

    Рег. №/Дата

               Име и фамилия

             Длъжност

   Основание за подаване на

                              декларацията

           Забележка

Чл. 35, ал. 1,

т. 1

Чл.35, ал.1, т.2

Чл. 35, ал. 1,

т. 3

Чл. 35, ал. 1,

т. 4

Част I

Част II

1

137/22.02.2021г.

Росица Кънева

Младши експерт

Изтегли

 

 

 

 

 

2

138/26.02.2021г.

Росица Кънева

Младши експерт

 

Х

 

 

 

 

3

139/26.02.2021г.

Росица Кънева

Младши експерт

 

 

 

 

 

4

140/02.04.2021г.

Георги Георгиев

ЕВО

 

Х

 

 

 

 

5

141/16.04.2021г.

Николай Иванов

Старши счетоводител

 

Х

 

 

 

 

6

142/16.04.2021г.

Тодор Карагьозов

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

7

143/23.04.2021г.

Диляна Маслинкова-Кирова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

8

144/26.4.2021г.

Александър Корфонозов

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

9

145/29.04.2021г.

Владимир Босаков

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

10

146/29.04.2021г.

Ивелина Панчева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

11

147/05.05.2021г.

Надежда Шанова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

12

148/05.05.2021г.

Ани Манасиева-Върбанова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

13

149/05.05.2021г.

Денислава Ценова

Счетоводител

 

Х

 

 

 

 

14

150/05.05.2021г.

Вероника Гечева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

15

151/10.05.2021г.

Елица Петкова

Н-к на отдел АКРР

 

Х

 

 

 

 

16

152/10.05.2021г.

Велина Кьосева-Камбурова

Главен юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

17

153/10.05.2021г.

Павлина Димитрова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

18

154/10.05.2021г.

Илка Костадинова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

19

155/10.05.2021г.

Вечие Ибрямова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

20

156/11.05.2021г.

Момчил Абрашев

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

21

157/11.05.2021г.

Лилия Георгиева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

22

158/11.05.2021г.

Десислава Пенчева

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

23

159/12.05.2021г.

Даниела Димитрова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

24

160/12.05.2021г.

Огнян Атанасов

Началник отдел ДС

 

Х

 

 

 

 

25

161/12.05.2021г.

Иваничка Банчева

Директор дирекция АКРРДС

 

Х

 

 

 

 

26

162/12.05.2021г.

Красимира Кънчева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

27

163/13.05.2021г

Здравка Гунчева-Неделчева

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

28

164/13.05.2021г.

Наталия Иванова

Старши експерт

 

Х

 

 

 

 

29

165/13.05.2021г.

Галина  Цветанова

Главен експерт

 

Х

 

 

 

 

30

166/13.05.2021г.

Десислава Инджова

Старши юрисконсулт

 

Х

 

 

 

 

31

167/15.05.2021г.

Ивелина Пенчева

Директор дирекция АПОФУС

 

Х

 

 

 

 

32

168/23.06.2021г.

Росица Кънева

Младши експерт

 

 

 

 

 

33

169/07.07.2021 г.

Росица Кънева

Младши експерт

 

Х

 

 

 

 

34

170/07.07.2021 г.

Росица Кънева

Младши експерт

 

 

 

 

 

 

Забележка:
1. Декларациите на служителите от Областна администрация – Русе са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Русе и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.
3. През 2021 г. декларациите по чл. 35, ал. 1,т.1 и т. 2 са подадени в срок от всички служители.