Z6_PPGAHG800HJO10Q7EHQ1FS8RR1
Z7_PPGAHG8009SP50QNCRUT0I1O85

Приемно време на председателя на асоциацията

Дата на публикуване: 19.11.2021
Последна актуализация: 19.11.2021

Приемното време за среща с председателя на асоциацията се уточнява след предварително записване на телефон:

082 812 223

от понеделник до петък от 09.00 ч. до 17.30 ч.