Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK3
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T7

Контакти АВиК

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2023
ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ:
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 
АДРЕС:
гр. Русе, код 7000, площад „Свобода“ № 6,
e-mail:
avik@ruse.egov.bg
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИЯЦИЯТА ПО ВиК – РУСЕ:
 Данаил Ковачев
Тел.:+359 82 812 223
 
БУЛСТАТ:
176662484 (не е регистрирана по ЗДДС)

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
Пламен Спасов
Тел.: +359 82 812 219
 
ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ:           ЕКСПЕРТ ВиК:
Тел.: +359 82 812 219              Тел.: +359 82 812 219

БАНКОВА СМЕТКА:
Банка ОББ
IBAN: BG45UBBS80021027213540
BIC: UBBS BGSF