Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UC0
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U95

Избори за общински съветници и кметове на общини - 29 октомври 2023 година.

Дата на публикуване: 21.09.2023
Последна актуализация: 23.10.2023

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

 

ГЛАСУВАНЕ НА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 - ИНТЕРАКТИВНА БРОШУРА

ГЛАСУВАНЕ В МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 - ИНТЕРАКТИВНА БРОШУРА

 

 

Активно избирателно право

 

 

 

 

Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес

 

 

 

 

Гласуване на избиратели с увреждания

 

 

 

 

Гласуване с бюлетина за общински съветници

 

 

 

 

Гласуване с бюлетина за кмет

 

 

 

 

Гласуване с машина