Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UC0
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U95

Избори за народно събрание - 2 октомври 2022 година.

Дата на публикуване: 18.08.2022
Последна актуализация: 05.09.2022

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

 

Онлайн симулатор за гласуване с машина

 

Симулатор на гласуване с машина

 

 

Гласуване по настоящ адрес

 

 

 

Гласуване на избиратели с увреждания

 

 

 

Гласуване с машина

 

 

 

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка